Tonje skal delta i konferanse i Brussel: − Jeg ser fram til å løfte fram landsdelens industri

Under konfernasen Arctic Futures Symposium i Brussel neste uke skal Tonje Nermark fra Mo industripark delta i et panel som tar for seg hvordan arktiske samfunn kan skaffe kompetanse. Foto: Øyvind Bratt

Under konfernasen Arctic Futures Symposium i Brussel neste uke skal Tonje Nermark fra Mo industripark delta i et panel som tar for seg hvordan arktiske samfunn kan skaffe kompetanse. Foto: Øyvind Bratt

Tonje Nermark fra Mo Industripark er invitert til Brussel for å diskutere utfordringene i Nord-Norge.

DEL

Det er i en pressemelding fra Nord-Norges Europakontor det står at Tonje Nermark fra Mo Industripark AS og Ellen Marie Jensen fra UiT - Norges Arktiske universitet er invitert til Brussel for å diskutere utfordringer i nordområdene på Arctic Futures Symposium.

Den årlige konferansen går av stabelen 25. november og samler folk fra EU-institusjoner, regionkontor og øvrige aktører i og fra nordområdene.

Temaet for konferansen spenner fra sikkerhet og arbeidskapasitet i nordområdene, til utfordringer knyttet til kjønn og forvaltningen av naturressurser. Felles for temaene er at de tar utgangspunkt i et Arktis-perspektiv.

Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskunnskap i Mo Industripark AS, Tonje Nermark, skal delta i et panel som tar for seg hvordan arktiske samfunn kan klare å sørge for at sine innbyggere har kompetansen som trengs for å konkurrere på et globalisert marked.

Temaet er særlig relevant for Nord-Norge da fraflytting av ung arbeidskraft og nedgang i fødselstall gjør regionens næringsliv sårbar.

− Regionens attraktivitet, kompetansenivå og jobbskaping henger tett sammen. Det hersker liten tvil om at Nord-Norge har mange muligheter, men samtidig store utfordringer. Jeg ser frem til å løfte fram landsdelens industri som et godt eksempel på at det er mulig å drive bærekraftig i arktiske strøk og lykkes på det globale markedet, selv om aktiviteten ligger på steder med naturgitte og demografiske utfordringer, sier Nermark i pressemeldingen.

− Jeg kommer også til å benytte anledningen til å peke på områder hvor politiske føringer vil bli avgjørende for hvor godt industri og øvrig næringsliv i nord vil lykkes også fremover, avslutter hun.

Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør ved Nord-Norges Europakontor, mener det er en selvfølge at representanter fra Nord-Norge er med når Arktis diskuteres i EU-hovedstaden.

− Arktis blir en mer og mer aktuell tematikk i EU. Det er viktigere enn noen gang at lokale aktører fra Arktis engasjerer seg, avslutter han.

Artikkeltags