MIP ber om å få lengre frist for å ta grep og rydde opp i gamle miljøsynder i Mobekken

Etter at Miljødirektoratet ga Mo Industripark et varsel om tiltak i Mobekken, har MIP bedt om å få lenger frist.