Styret i Klubbhusforeningen mener at flertallet i styret i Mo IL allianse har opptrådt uetisk ved aktivt å arbeide for nedleggelse av laget

Artikkelen er over 2 år gammel

I en pressemelding går veteranene i Mo IL hardt ut mot sammenslåing av Mo IL og Stålkam med de premissene som ligger til grunn.

DEL

Mo Ils Klubbhusforening består hovedsakelig av Mo Il veteraner som har bygd og drifter Mo Ils Klubbhus på Sagbakken.
Foreningen har i tillegg ca. 200 medlemmer som støtter Klubbhuset økonomisk.
Klubbhuset sto ferdig i 2014. Med overveiende sannsynlighet vil Klubbhuset være nedbetalt allerede neste år.


Arbeidsprosessen der Mo Il Fotball, Stålkameratene Il og Prosjektgruppe ( næringsliv og representanter fra Mo Il og Ståkam. ) deltar,har som målsetting å etablere en felles Barne & Ungdom - samt Topp fotball klubb.
Dette skjer enten som en sammenslåing eller ved opprettelse av en ny klubb.
 

Klubbhusforeningen har støttet arbeidet som er lagt ned for å:
”Utvikle et samarbeid / sammenslåing med Stål Fotball”,uten at det fører til at Mo il opphører og eksistere, og at Klubbhuset avhendes. De fremlagte alternativ til avstemming innebærer dessverre nedleggelse/avvikling av Mo Idrettslag, samt at Mo Ils Klubbhus blir overtatt av sammenslått- / ny klubb.

I likhet med Leder og Sekretær i Stål Fotball ( jfr.Leseinnlegg i Rana Blad 27. november 2017), mener vi tempoet i prosessen har gått for fort. 

Vi mener at møteinnkalling til avstemming 29.11.17 hviler på tvilsomme fakta, uriktigheter og manglende dokumentasjon.

Eksempler på dette er at:

  • Prosjektgruppen uriktig har påstått at Stålkameratene krever at Mo Ils Klubbhus skal inn i en Sammenslåingsprosess
  • de inngående verdier i Mo IL er for lave
  • de fremlagte regnskaper må revideres og være en del av faktagrunnlaget før votering, forbehold fra revisorer er uakseptabelt
  • det er ikke klargjort i saksfremlegget hvem som skal betale Mo Il Toppfotballs gjeld
  • det foreligger ikke reverseringsalternativer ved et sammenslåings havari
  • ingen doning eller frivillighetsinnsats for ny Klubb er vurdert
  • den nye Klubben skal kjøpe Klubbhuset til takst 4.5 millioner, hvem skal ha det beløpet ?
     

Det er ikke gjort noe vedtak i Mo Il Allianseidrettslags Styre om å legge ned Mo Idrettslag og avhende Klubbhuset.
Det er ikke avholdt Generalforsamling i Mo Idrettslag der medlemmene skal stemme over en nedleggelse av Mo il og avhending av Klubbhuset.
Hvem er det da som har gitt Prosjektgruppa mandat til å utarbeide forslag som medfører nedleggleggelse av Mo il og Klubbhuset.
Hvem ønsker Mo IL nedlagt, og hvorfor?

Styret i Klubbhusforeningen mener også at flertallet i Styret i Mo il Allianseidrettslag har opptrådt uetisk ved aktivt å arbeide for nedleggelse av laget.

Det er beklagelig at Mo Ils representanter i Prosjektgruppen ikke er blitt hørt når det gjelder alternative løsninger som ivaretar at vår Klubb og vårt Klubbhus kan bestå.
Dette i kombinasjon med ivaretakelse av felles B&U samt satsningen på en felles toppklubb.

Alternativ 3 burde vært fremlagt:
Danne en ny Klubb, beholde Mo il og Stål som i dag.
Vi sier oss enig med leder og sekretær i Stål, jfr. Leserinnlegg i Rana Blad 27. november 2017.

Med bakgrunn i dette vil klubbhusforeningen markere sin misnøye og uenighet i at de tre styrene i Mo IL har godkjent prosjektgruppas forslag til avstemming.

Styret for Klubbhusforeningen Mo ll
Kjell Myklebust

Artikkeltags