Andreas har jobbet med forskjellig i Momek siden 2006, nå blir han daglig leder