Gå til sidens hovedinnhold

MON bruker Mo industripark og batterifabrikken som argumenter for å legge et nytt sykehusbygg nærmest mulig Mosjøen, og peker igjen på Tovåsen

Men vurderingene viser at effekten på befolkningsveksten av en mulig næringsutvikling ikke har vesentlig betydning for vurderingene, rangeringene og anbefalingene gjort i tomteutredningen for Nye Helgelandssykehuset i Sandnessjøen og omegn.

For abonnenter