Det er i en pressemelding fra Avinor det fremgår at Inger Lise Strøm fra Mosjøen er valgt inn som nytt styremedlem i Avinor AS.

Det skjedde på dagens generalforsamling.

Strøm, som er født i 1971, er utdannet siviløkonom fra BI og bosatt i Mosjøen. Lokalt er hun blant annet kjent som nestleder i styret til Helse Nord RHF og som tidligere økonomidirektør i Helgeland Kraft. Strøm gikk av som økonomidirektør for Helgeland Kraft i november 2021.

– Avinor ivaretar samfunnskritisk infrastruktur, og har under pandemien sørget for en sikker og stabil drift. Selskapet står imidlertid fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Avinor forvalter ressursene sine på en mest mulig effektiv måte og legger til rette for effektiv drift. Med Inger Lise Strøm som nytt styremedlem får styret tilført relevant erfaring fra arbeid med finans- og økonomistyring på styre- og ledelsesnivå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en kommentar.

Rana Blad intervjuet Strøm i Aktuelt i 2021. Det intervjuet kan du lese her: