Gå til sidens hovedinnhold

Motivet er selvsagt å skjule egne massive skole- og samferdselskutt og manglende ansvarlig drift av fylket

Artikkelen er over 1 år gammel

Å legge skylda på og sverte regjeringspartiene har vært det rødgrønne fylkesrådets mantra gjennom de siste årene. Det er derfor nærliggende å tenke at kuttene i Nordland vil intensiveres frem mot stortingsvalget, med begrunnelse reduserte overføringer, skriver Margunn Ebbesen og Jonny Finstad, stortingspolitikere Nordland Høyre.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kan vi skylde på noen?

Frikjøp av rekordmange rødgrønne politikere i Nordland og nytt fylkeshus i Bodø er vel og bra, men slutt å skyld på regjeringen for at deres egen prioritering får konsekvenser for skole- og samferdselstilbud i Nordland.

På rekke og rad går nå rødgrønne politikerne i Nordland systematisk ut i media og skylder på regjeringen og borgerlige politikere i Nordland for at vi ikke ivaretar Nordlands interesser. Motivet er selvsagt å skjule egne massive skole- og samferdselskutt og manglende ansvarlig drift av fylket. Makan! Beklager, men dere er avslørt. Ved å sjekke fakta mellom fylkets økonomiplan og regjeringens faktiske budsjettforslag for 2020 er det et avvik på hele 435 millioner til fordel for regjeringen. Å bruke KS sin prognosemodell for planlegging av kommende år, uten å korrigere for reelle tall er uhørt. Når det i tillegg nå kommer frem at administrasjonskostnadene i Nordland fylkeskommune er 45 millioner dyrere enn andre fylkeskommuner – ja så burde kuttene hvis det var nødvendig taes andre steder enn på fylkets viktigste områder; videregående skole og ferge/hurtigbåt i fylket.

Å legge skylda på og sverte regjeringspartiene har vært det rødgrønne fylkesrådets mantra gjennom de siste årene. Det er derfor nærliggende å tenke at kuttene i Nordland vil intensiveres frem mot stortingsvalget, med begrunnelse reduserte overføringer. Vi ser det i innlegg etter innlegg at det trikses både med tall og fakta. Ille blir det når respekterte politikere som tidligere fylkesordfører farer rundt med usannheter og unøyaktigheter. Det er ikke regjeringen som har lagt ned Nesna, hun av alle vet hvordan dette fungerer. De finner det betimelig å nevne nedleggelse av lisenskontoret på Mo, men ikke ett ord om 70 nye stillinger til Nasjonalbiblioteket. Å påstå at det kuttes til Brønnøysundregistrene er feil – Det som har vært av kutt er de årlige ABE-kuttene, og de har også ligget inne i alle Arbeiderpartienes alternative budsjett. De sier ikke noe om regjeringens prioritering av 1 mrd til BRSYS, som kommer gjennom de årlige budsjett. Det bygges nytt bygg med høyere leiekostnader som først påløper fra 2021.

Nordland fylkeskommune har et inntektsnivå godt over landsgjennomsnittet (119%). I regjeringens nye fergenøkler og inntektssystem fra 2020 kommer Nordland enda bedre ut.

Nordlands overskudd er høyt, fordi Nordland har høye overføringer fra regjeringen og fordi skatteinngangen fra et velfungerende næringsliv i Nordland er stor. Dette gjør at det står hundrevis av millioner på bok i Nordland fylkeskommune. Om de rødgrønne overtar regjeringskontorene vet vi at skatter og avgifter økes og disse pengene overføres til - og vil styres fra Oslo. I dag gir disse pengene økt verdiskaping, omsetning og inntekter direkte i Nordland.

Det er forøvrig sammenheng mellom hvor store kostnader fylkeskommunene har og hvor mye penger de får. Når det blir færre ungdommer i skolen, blir kostnadene i skolen lavere, og da vil også tildelingene endres. Det er dette som er den store økonomiske utfordringen i Nordland, nemlig færre 16-19 åringer. Det kan neppe dagens regjering lastes for. Tjeldsund blir en del av Troms og Finnmark fylke fra 2020. Det betyr også tilsvarende mindre til Nordland.

Man bør derfor stille hovedspørsmålet til de rødgrønne partiene i Nordland - som har styrt fylket og de fleste kommuner i årtider, hvorfor har de mislyktes med å beholde folketallet og gjort Nordland mindre attraktiv for bosetting og tilflytting?

Å skylde på regjeringen for at innbyggere flytter fra landsdelen, og ikke kommer tilbake med ungene sine blir rett og slett for dumt. Det fremstår først og fremst som politisk motivert argumentasjon for å føre velgerne bak lyset.

Nedsnakkingen har tydeligvis virket – når folketallet går nedover. De rødgrønne som styrer fylket burde heller konsentrere seg om å ivareta fylkets interesser, skape optimisme og gi et tilbud innbyggerne i Nordland vil investere sin fremtid i. Da kunne vi fått tilflytting og dermed også økte inntekter til fylket. Ikke minst burde de forstått at den konstante nedsnakkingen ikke bidrar til et konstruktivt felles arbeid på tvers av partilinjer. Noe som ville gagnet både politikken og det som nok er vårt felles mål – et sterkere og attraktivt Nordland på alle måter.

Margunn Ebbesen og Jonny Finstad, stortingspolitikere Nordland Høyre

Kommentarer til denne saken