Budsjettsprekk: 40 mill

SPREKK: Regionveissjef Torbjørn Naimak sier utbedringene av tunnelen ved Umskardet har vært krevende og det er grunnen til en enorm budsjettsprekk. Her avbildet under åpningen av tunnelen. Foto: Rami Abood.

SPREKK: Regionveissjef Torbjørn Naimak sier utbedringene av tunnelen ved Umskardet har vært krevende og det er grunnen til en enorm budsjettsprekk. Her avbildet under åpningen av tunnelen. Foto: Rami Abood.

Artikkelen er over 6 år gammel

Utbedringene av tunnelene i Korgen og på Umskardet skulle egentlig kostet 90 millioner. Prislappen er nå på 130 millioner kroner.

DEL

Telehivene i tunnelene på Umskardet og i Korgen har plaget bilister i mange år. I vinter og i sommer har utbedringer blitt utført i begge tunnelene.

Regionveisjef Torbjørn Naimak sa i 2011 at arbeidene var kalkulert til å koste en plass mellom 85 – 90 millioner kroner.

90 millioner

Vi har omdisponert midler og forskuttert det som behøves og dermed kan vi starte rimelig snart med utbedringen av Korgfjelltunnelen.

– Totalt regner vi med at det vil gå rundt 90 millioner kroner for å ordne opp begge tunnelene, sa Naimak i et tidligere intervju.

I november avsluttes årets kapittel for tunnelutbedringene for Umskardet, men ifølge prosjektleder Ivar Iversen er de langt fra ferdige.

– Det var mye mer jobb enn forventet. Grøftene måtte graves dypere, mye sprengningsarbeider ble utført og vi blir ikke ferdige i år, sier han.

Mye dyrere

Regionveisjef Torbjørn Naimak bekrefter at arbeidet tar lengre tid enn forventet. Han sier det også blir dyrere. Mye dyrere.

– Vi hadde budsjettert med 85 til 90 millioner for begge tunnelene, men det vil koste mer. Tunnelen i Korgen kommer på 45 millioner kroner, men utbedringen i Umskardet blir dyrere. Der snakker vi om en pris på rundt 85 millioner kroner. Det vil også ta lengre tid å utbedre tunnelen på Umskardet sier han.

Lengre frostsoner

Naimak forklarer budsjettsprekken med uforutsette ting.

– I Korgen holdt det med dreneringsgrøft på kun en side av tunnelen, men det er ikke nok på Umskardet. Vi fikk oss en overraskelse da vi fikk målingene for frostsonen, som var mye lenger enn det vi hadde prosjektert for. De måtte derfor trekkes lenger inn i tunnelen for at vi skal unngå de telehivene vi har plagdes med.

– Samtidig var det mer vann enn forventet i grunnen og det gjorde at vi måtte ha dypere dreningsgrøfter og disse måtte graves på begge sider av veibanen. Alt dette kombinert med et trangere marked for å få arbeidet utført gjør at vi går såpass mye over budsjett, sier Naimak.

Dyrere anbud

Han poengterer at også anbudsrunden på arbeidet ved tunnelen i Umskardet har blitt dyrere.

– Firmaet som i utgangspunktet var billigere fikk problemer med sitt anbud og disse kunne ikke brukes. Derfor måtte vi ta et anbud som var høyere. Det kostet oss også mye penger, sier han.

Stenges igjen

Når det gjelder tidsperspektivet for utbedringene på Umskardet sier Naimak at de snart avslutter for denne gang, men at de kommer tilbake etter vinteren.

– Vi må nok stenge tunnelen ved Umskardet også etter neste vinter. Hvor lenge det blir vet jeg ikke, men det er nok snakk om noen måneder. Den tiden vil veien over Umskardet være åpen, slik den har vært i år. Nå åpner vi tunnelen i november og tar fatt igjen neste år. Vi gjør det vi kan for at den skal bli best mulig for de kjørende, sier Torbjørn Naimak.

Artikkeltags