Objektiv - brukes om noe som baseres på fakta og ikke preges av følelser, personlig interesse eller oppfatning.

Innen filosofi brukes ordet om det som eksisterer i virkeligheten uavhengig av menneskelige forestillinger. (wikipedia)

I et teams møte i regi av Rana Næringsforening og Okstindan Natur og kulturpark var Torstein Dale Sjøtveit (Freyr) invitert for å gi en presentasjon av planene fremover for batteri fabrikk i Mo i Rana.

Han innledet presentasjonen med at han helst ikke ville prate så mye om vindkraft da det var litt mye strid rundt dette.

Yvonne Rosten stilte allikevel etter presentasjonen Sjøtveit et spørsmål om hvorfor de vil ha vindkraft som havarerer et helt fjell, og som hindrer tilgang for folk og drifting av reindriftsnæring.

Da svarer han blant annet at Sjonfjellet regnes for å ha et lavt konfliktnivå.

Litt motstridende fakta levert av Sjøtveit her altså!?

Videre i sitt svar til Yvonne presiserer han at han ikke kan ta Yvonnes fakta som objektive.

Objektive fakta.

Utbygging av Sjonfjellet vindkraft som Sjøtveit har eierinteresser i (dvs. lite objektiv) vil:

• gjøre fjellet uegnet til all ferdsel og rekreasjon.

• ikke lenger være egnet for reindrift.

• forårsake lyd, visuell og lys forurensing på og over store arealer rundt selve fjellet.

• gi blinkende lys til stor sjenanse for både folk og dyr.

• drepe store mengder fugl og insekter.

• medføre spredning av microplast som har vært et hett tema over lengre tid.

• ødelegge myrer

• sette nasjonal turistvei ut av spill i forhold til satsing på Sjonfjellet som en turistattraksjon og som innfallsporten til Helgeland.

Dette er fakta uansett hvor mye det bagatelliseres av forkjempere for vindkraft.

Hva er så fakta i Norge dag?

Dette skjer over hele landet. Det er bygget, det bygges, det søkes om konsesjon og det vil bli søkt om konsesjon i et så stort omfang at det vil overstige de naturinngrep som FN har gitt klar beskjed om ikke er forenlig med FN sin alvorlige bekymring i siste naturtilstandrapport. Vårt natur forbruk må reduseres, og flere store vindkraftverk i urørt natur er stikk i strid med dette.

Hva er det politikere ikke forstår?

En mann som Sjøtveit med fine ord og lovnader om millionbeløp og eierinteresser burde ikke ha noe mer rett til å bli oppfattet som objektiv enn de natur forkjempere som taler FN sine bærekraftmål.

Referert: FN sitt bærekraftmål nummer 7 om ren energi må ikke oppfattes som enerådende over de andre målene. Norge er nødt til å begrense videre inngrep med vind teknologi for å nå sine mål 3 og 15.

Sjøtveit sier i sitt innlegg at Sjonfjellet er en merkevare som kundene våre vil sette pris på!

Kan man virkelig kalle et havarert fjell for merkevare, ja man kan visst det i dag?

Motvind Sjonfjellet avd. Hemnes

Hilde Sletten