Motvind Sjonfjellet avdeling Utskarpen arrangerer førstkommende onsdag et informasjonsmøte vedrørende vindkraft på Utskarpen skole. Dette skriver styremedlem i Motvind Sjonfjellet Merete Liberg i ei pressemelding.

– Konsesjonssøknad for å bygge ut vindkraftverk på Sjonfjellet, og dermed Laupen vil komme. Det er kun et spørsmål om når den kommer. En eventuell utbygging av vindkraftverk på Sjonfjellet, vil i Rana være mest merkbart for dem som bor i Utskarpen, står det i pressemeldingen.

Videre skriver de at det derfor er viktig å søke informasjon nå og ta standpunkt før det er for sent. Det vil også bli informasjon om vindkraftutbygging generelt.

Foredragsholdere er Hogne Hongset (Motvind Norge), Torbjørn Lindseth (Motvind Norge) og May Lene Meyer (Naturvernforbundet).