Gå til sidens hovedinnhold

- Mulighetene i Nordland er store både innenfor battericelleproduksjon, hydrogenproduksjon og havvind

Arbeiderpartiet løfter satsing på ny industri inn i fylkestinget.

- Industrien blir helt avgjørende i det grønne skiftet, fordi den kutter utslipp, skaper trygge og gode arbeidsplasser over hele landet og sikrer enorm verdiskaping og eksportinntekter som finansierer velferdsstaten vår, sier Per Christian Jacobsen, regionleder i Fellesforbundet, i en pressemelding signert seg selv og Bjørnar Skjæran som er nestleder i Ap.

- I Nordland kan vi forene god industripolitikk og god klimapolitikk om vi gjør de riktige politiske grepene. Da må vi politisk legge til rette for nye industrieventyr, og mulighetene i Nordland er store både innenfor battericelleproduksjon, hydrogenproduksjon og havvind, noe Arbeiderpartiet løfter både i vårt partiprogram og i uttalelsen vi nå fremmer i fylkestinget, sier Bjørnar Skjæran.

Både Jacobsen og Skjæran er medlemmer av Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe.

Her er uttalelsen Jacobsen og Skjæran kommer fremmer i fylkestinget:

Nordland trenger ny industri!

Verden står overfor kanskje den største endringen siden den industrielle revolusjon, med en betydelig omlegging av både transport, industri og økonomi. Norge har skrevet under Parisavtalen, som slår fast at utslippene av CO2 skal kuttes med minimum 50% i løpet av dette tiåret. Dette vil være krevende for alle samfunn, samtidig som det ligger betydelige industrielle muligheter i omstillingen. Industrien blir helt avgjørende i det grønne skiftet.

Fylkestinget i Nordland ønsker at Nordland skal ta en ledende rolle i den omlegginga som må komme, slik at det skapes nye arbeidsplasser og ny verdiskaping i fylket. I Nordland er det flere områder der kompetansen i industrien, konkrete initiativer og naturgitte forutsetninger gir oss klare fortrinn. Battericelleproduksjon, hydrogenproduksjon og havvind er åpenbart blant disse.

I Mo i Rana er allerede Freyr AS kommet langt i planleggingen og forberedelsene til bygging av battericellefabrikk. Battericeller basert på fornybar kraft vil være en vesentlig bidragsyter til å kutte klimagassutslipp, samtidig som det kan bli et av de største industrieventyrene i landsdelen i moderne tid.

Både på Helgeland og i Salten finnes det konkrete initiativ til hydrogenproduksjon. Og det finnes også flere initiativ for utvikling av teknologi, og produksjon av havvindmøller, blant annet i Sandnessjøen.

Nordland fylkesting er bekymret for at virkemiddelapparatet ikke er rigget for å møte behovene til disse nye næringene, og ber derfor regjeringen om å se på hvilke virkemidler som må til for at disse næringene skal få utvikle seg i Norge som helhet, og i Nordland spesielt.

Fylkestinget i Nordland ber spesielt om at Innovasjon Norge, Enova, Siva og Nysnø brukes aktivt som hjelpemiddel for industrien. Fylkestinget ber også om at det ses på muligheten til å knytte seg til IPCEI – som innebærer at støtte utover statsstøtteregulativet kan gis for disruptive og strategisk viktige prosjekter.

Kommentarer til denne saken