Leif Egil Amundsen ber andre bilister følge ekstra nøye med når de er ute og kjører i dag. Selv så han mye elg på sin kjøretur lille julaften, fra Bimbo på Selfors til Neverneset.

– Den første elgen så jeg med det samme jeg passerte Bimbo, da sto det en på oversiden av veien og beitet. Det var elg i Jamtlibakken, ved nyveien på Røssvoll, på Nevermoen og også på Storforshei var det elg på tur, forteller han og kommer med følgende oppfordring:

– Følg med i snøkovet.

Tidligere fredag meldte politiet i Nordland på Twitter om «usedvanlig mange» viltpåkjørsler rundt om i distriktet.

De viste til en artikkel på NAFs nettside, med følgende punkter for å unngå viltpåkjørsel:

  • Ta varselskilt for vilt på alvor. Skiltene varsler en reell fare.
  • Senk farten på strekninger med fare for vilt.
  • Søk med blikket i sideterrenget, og se etter spor i snøen.
  • Hjortedyr kommer sjelden alene. Kommer ett dyr, så se etter de andre.