Politikerne sin oppgave er å gjøre hverdagen til folk best mulig og legge til rette for et samfunn som fungerer best mulig. Jeg har vært kommunepolitiker i mange år, sittet i kommunestyre og utvalg. En periode var jeg varaordfører og politiker på heltid for Rana kommune. Den siste perioden har jeg vært fylkespolitiker og det siste året politiker på heltid.

Om man er kommunepolitiker, fylkespolitiker eller sitter på stortinget har man ett felles mål, å finne gode løsninger på de oppgavene man har ansvaret for. Man prioriterer og tar valg som skal være til det beste for den enkelte og for storsamfunnet. Som politiker er man med på oppturer og nedturer og man blir målt på det man gjør i form av oppslutning.

For Arbeiderpartiet har det vært en lang nedtur dette året. Det er nok flere årsaker til det og mange av de årsakene knytter seg til den utviklingen som har skjedd i verden det siste året. Uansett meningsmålinger og oppslutning mener jeg at vi har fått til mye positivt i Nordland. Det skjer mye spennende i fylket vårt og det har vært krevende, men også givende å være politiker i Nordland i året om har gått.

Fylkeskommunen har flere store oppgaver og en av dem er videregående utdanning. Vi har fått stadig færre ungdommer, vi har et fantastisk flott fylke, men som også gir oss noen geografiske utfordringer. Vi har mange skoler og enda flere studiesteder. Dette er krevende, men vi har en fylkesråd som er fremoverlent og nytenkende og finner gode løsninger. Målet er å få alle trygt og godt gjennom et utdanningsløp. Det er også stort fokus på å imøtekomme næringslivets behov for fagfolk.

Nordland fylke drives godt og selv med strammere økonomi har vi klart å få inn bygging av to nye videregående skoler i økonomiplanen, Mosjøen og Narvik. I Mo I Rana og Svolvær starter arbeidet med å få på plass internasjonale skoler ( IB). Dette vil gjøre regionene våre enda mer attraktive i tillegg til at det blir et spennende tilbud for våre ungdommer. Det vil også bli oppstart av en batterifagskole i Mo i Rana og i Narvik for å støtte opp om utviklingen i det grønne skiftet og de store industrietableringene i Nordland. I tillegg vil det bli mulig for våre yrkesfagelever (som vi har flest av) å kombinere fagutdanning med idrettsfag. Det skjer også mye nytt innen voksenopplæring og fagskolen.

I desember vedtok fylkestinget Handlingsplan for Ung inkludering. Divna Aktan. Denne handlingsplanen vil være meget viktig for å klare å inkludere alle unge nordlendinger i skole og arbeid. I dag står det flere tusen ungdommer utenfor skole og arbeid, og slik kan vi ikke ha det fremover, vi trenger alle! Dette er et arbeid som krever god samhandling og samarbeid mellom alle aktører som har ansvaret for barn og unge. Med den rette innstillingen og prioritering er jeg sikker på at vi kan lykkes med denne jobben.

Det er lett å henge seg opp i alt som ikke blir gjort, men med alt det positive som skjer rundt omkring i fylket er det ikke tvil om at vi går enda et spennende år i møte!

Godt nyttår!

Hilsen Linda Eide, Fylkespolitiker, Arbeiderpartiet