Det er i en pressemelding Rana kommune melder epidemiene av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner øker, og både institusjonstjenestene, miljøterapeutiske tjenester og hjemmebaserte tjenester i Rana kommune er rammet.

– Både brukere og mange ansatte er syke med luftveisinfeksjoner, og det er ikke mulig å skaffe nok vikarer for å dekke opp for alle de som er syke. Brukere og pårørende må derfor være forberedt på at det er enkelte tjenester vi ikke vil være i stand til å yte som normalt i denne perioden. Folk får nødvendig helsehjelp, men enkelte tjenester kan vi bli nødt til å prioritere bort, sier kommunaldirektør for helse og omsorg i Rana kommune, Sissel Karin Andersen, i pressemeldingen, og understreker at tjenester som kan bli valgt bort, ikke er nødvendige helsehjelp

– Det kan bli nødvendig å redusere tjenestetilbudet. Det kan også oppstå et behov for å be pårørende eller andre om hjelp. Slik hjelp kan for eksempel bestå i innkjøp, klesvask, rengjøring eller lignende. Planlagte sosiale aktiviteter må inntil videre utgå. På denne måten kan vi frigjøre helsepersonell til å utføre de mest nødvendige oppdragene, uttaler kommunaldirektøren som også oppfordrer personer som kan stille som vikarer om å ta kontakt.

Når det gjelder legekontorene og legevakta så merker man her økt pågang, men klarer å håndtere situasjonen.

– De faglige rådene fra helsemyndighetene har lenge vært at samfunnet må forberede seg på en vinter med mange syke. Vi vet at helsetjenestene i andre deler av landet har vært presset de siste ukene, så det at vi nå opplever det samme hos oss er ingen overraskelse, uttaler kommuneoverlege Frode Berg, og ber folk følge kjente smittevernregler samt: .

– Er man syk holder man seg hjemme. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag, sier Berg.

Les også: