Fikk tildelt Kongens fortjenstmedalje: – Deles ut spesielt for innsatsen for mykensamfunnet etter Western-forliset