Tonnes fergeleie skal stå ferdig sommeren 2024.

Nordland fylkeskommune har skrevet kontrakt med Christie & Opsahl AS om bygging av fergeleie på Tonnes i Lurøy kommune. Kontraktssummen er på 93 millioner kroner, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Med fergeleie på Tonnes vil det bli kortere reisetid for reisende med bil og nye reisemuligheter mellom Rødøy/Lurøy og Mo i Rana.

– Prosjektet består av fergekai, inntil 30 oppstillingsplasser, parkering, servicebygg, bussholdeplass og fortau. Det legges også infrastruktur for elektrifisering av sambandet, hvis dette skulle bli aktuelt, sier prosjektleder Terje Krommen i Nordland fylkeskommune.

Entreprenøren med hovedkontor i Molde er snart på veg nordover.

– Vi takker for oppdraget og gleder oss til å komme i gang. Vi rigger oss til og starter i løpet av juni måned, og så blir det full aktivitet etter fellesferien, sier daglig leder Andreas Andenæs i Christie & Opsahl AS.

I forbindelse med det nye fergeleiet har det siden i fjor høst pågått arbeider for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på Tonnesveien. Prosjektet har dreid seg om møteplasser, siktforhold, grøfting, forsterkning av vegen og skifte av rundt 90 stikkrenner.

– Når asfalteringen er gjort skal vi skifte ut mye av rekkverket på strekningen. Dette skal etter planen være fullført før sommerferien, og da har Tonnesveien fått en betydelig oppgradering. Vi gleder oss også sammen med trafikantene over at en krevende anleggsperiode nå går mot slutten, sier Terje Krommen i Nordland fylkeskommune.

Etablering av et fergeleie på Tonnes skjer med bakgrunn i Samferdselskartet fylkeskommunen vedtok i 2017. Samferdselskartet legger opp til en ny struktur på det offentlige båttilbudet langs kysten i fylket. Målsettingen er å bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse.