Gå til sidens hovedinnhold

Nå endres kjøremønsteret i dette området frem til oktober

Fra 1. juli ble kjøremønsteret i forbindelse med anleggsarbeid i Nygata endret på nytt.

Rana kommune skal legge ny hovedvannledning og rehabilitere va-nett i Nygata fra Nygata 7 til kryss Nygata-Bjerkalléen. Prosjektet er en del av tredje anleggsetappe for ny vannforsyning til Åga, skriver kommunen på sine nettsider.

Prosjektet omfatter: graving, legging og utskifting av ca. 190 meter vann- og avløpsledningerutbedring av eksisterende veg og fortau (masseutskifting, overvannsarbeid)asfaltering

Det er OSPAS AS som utfører arbeidet for Rana kommune.

Trafikkavvikling i anleggsperioden:

Anleggsarbeidet medfører endret kjøremønster og for anleggets Del 4, som gjelder fra 1. juli, vil kjøremønsteret bli som vist på vedlagte skisse under. Omkjøring blir skiltet. Beboere som blir direkte berørt av graving og vannavstenging blir kontaktet i forkant, skriver kommunen.

Entreprenør vil sørge for at postlevering og renovasjon blir ivaretatt. Anleggsområdet vil bli sikret med gjerder.

Fremdrift:

Anleggsarbeidene vil pågå ut oktober 2020. Kjøremønster for anleggets Del 4 Kryss Nygata x Hestgjerdet er planlagt i tidsrommet 1. juli – 10. juli 2020.

Krysset Nygata x Hestgjerdet vil være stengt samt strekningen Bjerkalleéen-Hestgjerdet.

Bussstopp Vatna og Hestgjerdet stenges. Buss benytter E6 til/fra Hauknes via Nygata til Bekkefaret og Kveldssolgata til Kvernkroken. Det vil bli mulig å passere for gående og syklende forbi anleggsstedet.

Øvrig trafikk:

Øvrig trafikk må kjøre Kveldssolgata og Nygata via avkjørsel E6 Hauknes. Det blir etablert mulighet for snuplass på riggplass i Nygata for de som kommer fra E6 og må snu. Bjerkalleéen er åpen.

- Vi beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører og ser frem til et godt samarbeid, skriver bydriftssjefen på nettsidene til Rana kommune.

Kommentarer til denne saken