[AVISA NORDLAND] Elias Ørnes, fungerende smittevernlege i Steigen kommune, bekrefter til Avisa Nordland at det 1. august ble registrert et nytt tilfelle av covid-19 hos en person med bostedsadresse i Steigen.

Har ikke oppholdt seg i kommunen

– Smitten har funnet sted i en annen del av landet, og personen har ikke oppholdt seg i Steigen etter smittetidspunktet. Vi har således fortsatt god kontroll på smittesituasjonen i kommunen. Oppfølging og isolasjon blir gjennomført etter gjeldende retningslinjer i en annen del av landet, opplyser smittevernlegen.

Det første tilfellet av koronsasmitte knyttet til Steigen kommune, ble registrert i mars i år. Smitten hadde oppstått i forbindelse med vinterferie.

Slutten av mai

I slutten av mai kunne Avisa Nordland opplyse at det var registrert smitte hos ytterligere to personer med folkeregistrert adresse i Steigen. I begge tilfellene var både smitte, testing og påfølgende isolasjon blitt gjennomført utenfor Steigen, uten at helsetjenesten i Steigen var involvert.

Kommuneoverlege Einar Stødle opplyste i den forbindelse at begge tilfellene av smitte hadde skjedd under yrkesutøvelse der også arbeidere fra andre land var involvert.

Den antatte smittekilden ble antatt å være utenlandsk.