Nå er det all mulig grunn til å feire for befolkningen på Helgelandskysten!

– Vi er strålende fornøyd med Senterpartiet og regjeringen som fra 1. juli innfører gratis fergereiser på alle samband med under 100.000 biler pr år. Dette er en stor seier for Nordland Senterparti og lokallagene som har jobbet i en årrekke for denne løsningen.

Allerede i perioden 2005-2008 ble det i kommunene jobbet for en utredning av gratis fergestrekninger inn under prosjekt småsamfunn. Den gang ble det ikke en realitet, men nå, i 2022, kommer altså denne løsningen på plass! Vi ønsker å takke Siv Mossleth og Willfred Nordlund og resten av Senterpartiet som siden Stortingsvalget 2015 har løftet en slik løsning flere ganger for Stortinget. Det var ikke før høsten 2021 at flere av de andre partiene fikk opp øynene for at dette var en god politikk.

Gratis ferger vil ha en formidabel betydning for næringsliv og befolkningen langs Helgelandskysten! – Saken skaper virkelig bolyst og ei ny tro på øysamfunnets vekstmuligheter! Alle de som bor her, alle de som ønsker å flytte hit, alle de som pendler på jobb og alle virksomhetene som bruker ferga i sitt daglige virke får en helt ny virkelighet! Det blir enda mer attraktivt å etablere seg langs kysten og driftsulempen med lange avstander og dyr fraktkostnad i distriktet blir sterkt redusert.

Dette markerer tydelig at øysamfunn blir sett og at Senterpartiet prioriterer et likeverdig tilbud i hele landet. Havveien blir gratis for alle, på samme måten som veiene ellers i landet vårt. Dette er et stort gjennomslag, som virkelig har betydning for bygdene som får denne løsningen.

Nå er vi toppmotivert! – Med slike nyheter er vi 100% klare for videre innsats for samferdselen på Helgeland! – Senterpartiet har igjen bevist sin betydning som parti og at vi leverer en politikk som er positiv – nær folk!

I vår region er følgende strekninger inkludert i løsningen: Kilboghamn-Nesøy, Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund, Stokkvågen-Træna-Selvær, Nesna-Hugla-Handnessøya-Tomma.

Euforisk hilsning fra lokallagslederne og lokallagene på Nord-Helgeland!

Lurøy Senterparti, Nesna Senterparti og Træna Senterparti

Iren Beathe Teigen, Rebekka Bruin Ødegaard, Lena Holmen