2.500 arbeidsplasser og investeringer på 30 milliarder er nærliggende å oppfatte som utopi.

Det skrev jeg 27. september 2018, etter at Torstein Dale Sjøtveit i forholdsvis nyopprettede Freyr, hadde vært i formannskapet og informert om de gigantiske planene for en battericellefabrikk i Mo i Rana. Dale Sjøtveit og Freyr kalte selv prosjektet for umodent, og jeg selv kalte meg for en foreløpig betinget skeptiker til planene.

På de to og et halvt årene som er gått siden offentligheten første gang fikk kjennskap til Freyrs mildt sagt ambisiøse planer, er planene definitivt modnet. Og samtidig har betingede skeptikere som meg selv, fått stadig mer tiltro til at dette faktisk er gjennomførbart.

For å kunne gjennomføre gigantplanen, har selskapet vært avhengig av å hente inn kapital i stor skala. Det har Freyr nå klart.

Å få lagt en battericellefabrikk med et anselig antall ansatte til Rana, vil åpenbart være et utrolig viktig tilskudd til utviklinga av hele regionen. Derfor er fullt ut forståelig at mange var på banen med lovord, da den gledelige nyheten ble kjent for snaue to uker siden.

Kapitalinnhentinga markerer igangsettelsen av en av Fastlands-Norges største industrisatsinger i nyere tid, med planlagte investeringer på rundt 20 milliarder koner. Satsinga forventes i første omgang å skape opp mot 1.500 nye grønne arbeidsplasser de neste fire til fem årene, de fleste på Helgeland.

Det var meldinga fra Freyr fredag 29. januar, på dagen tre år etter at selskapet for aller første gang var i kontakt med Mo Industripark med tanke på ei mulig etablering. Siden da har mange gode krefter trukket i samme retning, og nå viser altså resultatene seg.

Det er ikke bare i industri- og utviklingsmiljøet i Rana og i Rana kommune, dyktige mennesker har jobbet for å komme så langt at Freyr nå lyser ut 40 stillinger, samt bebuder ei betydelig oppbemanning allerede i løpet av neste år.

Teamet som Freyr har satt sammen, er også imponerende. Det samme er alle avtalene som er inngått med store internasjonale anerkjente selskap. Det er å anbefale de som fortsatt måtte tvile på seriøsiteten til Freyr, å ta en titt på hjemmesida deres. Når en ser på de kapasitetene som vil være med på å bygge opp dette kommende industrieventyret på Helgeland, er det i seg selv et betryggende kvalitetsstempel.

Det er store dimensjoner over det som nå ligger i Freyr-støpeskjea. Når RU-direktør Ole Kolstad trekker fram at en mulig ringvirkningseffekt av Freyr-etableringa vil være 2,84 jobber i andre ulike næringer, er lista lagt.

Han sier også noe annet viktig: Vi må tørre å se for oss at det kan vi bli mellom 8.000 og 12.000 flere innbyggere i løpet av 15 år.

Det krever selvsagt at en rekke brikker faller på plass, men allerede nå er det på det rene at vi ikke kan tillate oss å sitte på gjerdet. Det må legges til rette for en formidabel vekst, og i stor grad vil det være opp til Rana kommune å være en slik tilrettelegger. Derfor er det bra å registrere at politikerne i kommunestyret er glade for å kunne ønske Freyr-etableringa velkommen, og at de samtidig erkjenner at de har en betydelig oppgave foran seg.

Undervis vil det sikkert by på utfordringer, både å få på plass et tilstrekkelig antall boliger, nye skoler og annet som et velfungerende samfunn trenger. Men etter at vi i lang, lang tid har opplevd betydelige utfordringer med at vi stadig har blitt færre ranværinger og helgelendinger, må vi ikke tenke på befolkningsvekst som et problem.

Med folk følger penger, og så dette kommer vi i fellesskap til å fikse fint.

Battericellefabrikker som den Freyr planlegger å bygge, vil spille en vesentlig rolle i det grønne skiftet. Dermed passer etableringa som hånd i hanske med Rana kommunes visjon om vi skal bli Norges grønne industrihovedstad. Å se teori bli til praksis, er alltid givende.

Det har også vært givende og gøy å registrere den positive stemninga i byen etter at Dale Sjøtveit kunne fortelle at selskapet har gått fra å være på tegnebrettet til å bli en realitet, ved hjelp av støtten fra internasjonale investorer. Denne støtten kommer altså gjennom sammenslåinga med amerikanske Alussa Energy Acquisition Corp.

Gjennom denne sammenslåinga, er det inngått avtaler som sikrer Freyr 7,3 milliarder kroner i ny egenkapital. Noe som igjen sikrer Mo i Rana ei enorm industrisatsing.

Ei gigantetablering og ei gigantinvestering er ikke lenger utopi. Med 1.500 arbeidsplasser og investeringer på 20 milliarder i sikte, er planene Dale Sjøtveit presenterte høsten 2018 i ferd med å bli en realitet.

Vi går sannelig spennende tider i møte, ikke bare her i Mo i Rana, men på hele Helgeland. For at dette får positive ringvirkninger i hele regionen, behøver vi ikke være et øyeblikk i tvil om.

Nå er det definitivt på sin plass å være betinget optimist, for eventyret er i ferd med å bli virkelighet.

Marit Ulriksen,
sjefredaktør