Nå er det ikke lenger kemner i kommunen. Ansvaret flyttes til annen etat