Lyskrisen på Sagbakken Stadion er uavklart. Nesten ingen lyskastere er i orden: Sitat fra sportslig leder i FK Rana Jimmy Fjelldalselv i RB 10. oktober 2022.

Nå er det ikke mulig å trene så snart mørket setter inn. Etter det jeg forstår ble det rettet oppmerksomheten mot denne saken allerede i fjor, da lagene klaget på flomlysene. Svaret som har blitt gitt er at det jobbes med saken og det er jo bra, men det ser jaggu meg ut til å ta tid.

Det som ikke er bra ifølge sportslig leder og etter det jeg leser i avisa er at de har henvendt seg til kommunen for å komme i dialog, ikke minst få vite hva som skjer, men det er tydeligvis lite i hvert fall synes det ikke. Han kjenner til at det snakkes om at det skal bli ledlys, men det hjelper ikke akkurat nå.

Nå har vi hatt ei utfordrende tid med korona osv., og det har vært mange diskusjoner hvorledes vi skal få tilbake mange av de som er forsvunnet fra idrettsarenaer og da må vi i hvert fall legge forholdene til rette for dette slik at rammebetingelse for å spille fotball også etter mørkets frambrudd er til stede.

Budskapet mitt er at i Nord-Norges tredje største by, med de fotballtradisjoner som vi har hatt, og som nå er i ferd med å starte på et nytt prosjekt med å skape fotballstolthet i byen, må vi ikke ha slike hinder. Jeg oppfatter det også slik at kapasiteten også er sprengt i Stålhallen. Dette gjelder ikke bare FK Rana, men hele Fotball-Rana og ikke minst hovedarenaen vår. La oss få mer entusiasme i Fotball-Rana, og ikke minst at vi om noen år kan se et lag høyere opp i divisjonene.

Så helt til slutt må jeg si at jeg håper at hvis ikke administrasjon kan komme i dialog med FK Rana, håper jeg at noen politikere tar ballen og eventuelt får skapet på plass. Det er viktig at ting blir vedlikeholdt og at man har en plan for det, og en ting som er sikkert er at det blir mørkt neste høst også.