I forbindelse med det forberedende anleggsarbeidet for byggingen av den nye flyplassen på Fagerlia, er det varslet at Granheiveien skal stenges. Nå er datoen satt; fra og med den 1. november 2022 kommer veien til å bli stengt.

Det var varslet at veien skulle stenges allerede i sommer, men uavklarte forhold mellom Rana kommune og Ildgruben reinbeitedistrikt førte til utsettelser.

Avinor har også lansert en nettside med informasjon rundt den nye flyplassen og anleggs- og byggearbeidet. Der kan man blant annet finne direkte informasjon til de som blir berørte av byggearbeidet, svar på ofte stilte spørsmål og oppdateringer rundt fremdriften.

Det er også utlyst en stilling som kommunikasjonsrådgiver for flyplassprosjektene på Fagerlia og i Bodø.

Her finner du Avinors informasjonsside for den nye flyplassen i Mo i Rana.