I Rana kommunen er nå grensen mellom elv og sjø i Ranavassdraget fastsatt.

Reglene for fiske skiller mellom elv, sjø og munningssone, og det er derfor viktig å vite hvor denne grensen går når man skal fiske, opplyser Rana kommune.

Når et område blir definert som elv eller sjø påvirker det bestemmelser om årsfredning, redskapsbruk, maskeviddebestemmelser, fredningssoner ved elvemunninger med mer. Det er derfor viktig å vite hvor grensen går og hvilke regler som gjelder der man skal fiske.

I Ranavassdraget går grensen mellom elv og sjø mellom moloen på Mjølanodden og moloen på Åneset. Rød sone viser forbudssone i sjø og elv. Rød stiplet linje viser grense for munningsfredningssoner.

Grensen vil også bli merket med skilt.