– Vi kan ikke akseptere et vedtak i styret i Helse Nord som betyr at tarmkreftkirurgien skal flyttes fra Mo i Rana til Sandnessjøen i 2024, er meldinga fra ordfører Geir Waage. Han mener et slikt vedtak vil true Rana kommunes engasjement i byggingen av Nye Helgelandssykehuset.

– Da opphører Rana kommunes engasjement med øyeblikkelig virkning, sier Geir Waage.

Styret i Helse Nord skal 22. juni behandle saken om tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset. Innstillinga fra administrerende direktør i Helse Nord er at tarmkreftkirurgien skal legges til Mo i Rana midlertidig fra høsten 2022 for så å overføres til Sandnessjøen i 2024 forutsatt at kompetanse og ressurser er på plass i hovedsykehuset til den tid.

– Forslaget er uakseptabelt. Det betyr en styrt nedbygging av sykehuset i Mo i Rana faglig. Det er direkte i strid med foretaksvedtaket om Nye Helgelandssykehuset, der det tydelig står at også sykehuset i Mo i Rana skal videreutvikles og styrkes, sier Geir Waage.

Ordføreren understreker at Rana har akseptert foretaksvedtaket som bestemte at hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen, at ledelsen skal holde til i hovedsykehuset og at hovedsykehuset skal ha det bredeste faglige tilbudet ved at tilbudene som er i Mosjøen overføres dit. I tillegg planlegges det flytting av stab- og støttefunksjoner fra Mo i Rana og Mosjøen til Sandnessjøen. Nå er grensen nådd for Rana.

– Det som er mest sjokkerende med styresaken og innstillinga til administrerende direktør Cecilie Daae er at alle faglige vurderinger og argumenter tydelig peker på Mo i Rana som det korrekte valget for tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset. En såkalt samlet vurdering ligger til grunn for å peke på Sandnessjøen fra 2024, noe jeg ikke kan oppfatte som noe annet enn en lokal- og geografipolitisk vurdering. Verken vurdering av kompetanse, ressurser, kvalitet eller pasientsikkerhet støtter det som foreslås vedtatt, sier Geir Waage.

Frykten ordfører Geir Waage nå har er at det Helse Nord foreslår betyr avvikling av tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset i løpet av kort tid.

– De som er mest skadelidende i dette er faktisk pasientene på Helgeland med tarmkreft. De må trolig fortsette å vente altfor lenge på operasjon når et fagmiljø med høy kvalitet nå står i fare for å avvikles, sier Geir Waage.

Han forventer nå at helseminister Ingvild Kjerkol kommer på banen.

– Rana sin befolkning og jeg som ordfører har meget klare forventninger om at helseministeren nå begynner å engasjere seg på en langt mer tydelig måte i denne saken. Det er ikke godt nok at statsråden dytter et fullstendig inkompetent Helse Nord foran seg. Det er ingen innbyggere i Norge som kan godta at helsemyndighetene setter kvalitet, pasientsikkerhet og faglighet til side, det er det Helse Nord nå gjør, Geir Waage.