Et av hovedkriteriene da Rana FK ble stiftet i 2017 var å skape en reell toppfotballsatsing på Mo. Husk da at årets sesong var klubbens første hele sesong der vi konkurrerte på allnorskt nivå. Før sesongen ble vi nederlagsdømt av alle bookmakere. Sentrale spillere la opp og flere tips hadde oss på nedrykk. Vi landet sesongen på en solid måte, på tross av mange utskiftninger i stallen.

«Nabokørven» - fra Kvernkroken, Per Persaveien og Hans Wølners gate, har også fått spilletid og det er vi stolte av. I 2023 fortsetter arbeidet med å skape en varig toppfotballkultur på Mo. Et ønske mange har hatt i flere tiår. Mye er sagt og skrevet, men lite har skjedd. Nå skal vi ta sats og mange spør seg hva det vil bety i praksis og hvilke konsekvenser det vil ha for dem som er involvert, som ledere, ansatte, partnere, supportere, foreldre og spillere?

Å endre kultur vil koste mye. Mange vil nok i prosessen være uenig, sinte, frustrert og oppgitt over krav vi stiller. Noen vil kanskje også gi seg, ser at dette er noe som ikke er overkommelig. Det må vi, sammen, stå i. For nå gjør vi det som folk etterspør. Vi endrer retning for å skape en varig endring. Min bønn er at folk må støtte dette, hylle dette og framsnakke dette.

For å skape en varig toppfotballkultur i byen må vi ha høye standarder for hvordan det øverste produktet skal se ut. Ting skjer ikke over natten, men vi er sterke i troen på at varig endring må til for at satsingen skal være bærekraftig. Å rekruttere spillere med riktig mentalitet er viktig. Vi må ha folk som ønsker å jobbe hardt hver eneste dag for å utvikle seg selv og dem som er rundt seg. Det krever også at man må ta vare på seg selv utenfor banen. Prioriterer søvn, kosthold og hvile, fordi når en står i en hverdag som er krevende, da må man ta hensyn til det.

Kommer noen til å si at dette klarer de ikke. Dette får de ikke til? Ja, det kan skje og det helt i orden, det også. Ingen mister verdi som menneske fordi man ikke ønsker å trene mer, restituere bedre eller velge bort fest og moro i helgene. Vi kommer til å si at du er like verdifull, like «likanes» og like flott. Likevel kan det hende at du ikke skal være med på vår vei mot å bli et lag i norsk toppfotball.

Å stå i en slik endring kan føre til diskusjoner. «Folk må få lov til å kose seg» eller «har du ingen forståelse for at du som trener ikke kan bestemme hva voksne folk skal gjøre?»

Ja, men en sånn livsstil kan ikke kombineres med det å utvikle spillere som skal være klare til å løfte oss opp et nivå. Dette arbeidet er allerede startet og vi skal intensivere både krav og standarder i takt med egne ambisjoner.

Jeg er stolt av å være i en klubb som ønsker å sette holdninger og kultur høyt. Årsaken er enkelt. En endring av holdninger og kultur vil gi resultater, ikke nødvendigvis neste år, men ser man i et lengre perspektiv vil gevinsten bli en varig endring. Det fortjener alle dem som drømmer – og Rana FK skal gi «kraft og liv til drømman!» til de jentene og guttene som har fotballen som sin lidenskap.

Det krever noe av oss som er en del av dette. Det aller viktigste fremover blir å fremme en kultur og et læringsmiljø som nettopp – «gir kraft og liv til drømman.» Å endre holdninger til hva som kreves av deg, som drømmer, vil være avgjørende for å utvikle en kultur i den retningen vi mener er riktig. Utfordrende - ja! Krevende - ja! Inspirerende - ja!

Parallelt med arbeidet om å skape en toppfotballkultur, så skal vi også fremme økt aktivitetsglede og bidra til økt aktivitetsnivå for flest mulig barn og ungdommer, lengst mulig. Her vi vil bidra. Her vil vi være tilstede. Her vil hele tiden tilby konsepter, sammen med partnere og samarbeidsklubber, som er spennende og samlende.

I Rana FK har vi tre verdiord. Raushet, felleskap og kvalitet. RAUSHET - Vi bryr oss.. Det gjør vi gjennom å være rause, stolte, entusiastiske ambassadører for klubben både på og utenfor banen. Vi hilser på folk når vi ankommer stadion. Vi er rause mot hverandre, unner hverandre fremgang og suksess innad i laget. Vi takker for kampen, uansett resultat og vi rydder garderoben etter oss i det vi forlater stadion. Alle skal bidra. På tribunen heier vi på eget lag. Vi samarbeider og har respekt for alle rundt oss – også internt i egen klubb. Det betyr ikke at vi underveis i kampen ikke skal konkurrere eller ha konkurranseinstinkt. Det er sunt og er en del av idretten.

Samarbeid med bydelsklubbene er viktig for oss og det er allerede fellesprosjekter som har sett dagens lys. Spesielt allidretts-lørdag, som ble satt i gang i høst viser at vi sammen har en kraft i oss som kan bidra til å fremme økt aktivitetsglede gjennom et felles arrangement. Fremover vil vi sammen med bydelsklubbene jobbe for flere fellestiltak som skal komme ungene til gode. Vi tror på at et sterkt felleskap er viktig. Rana FK har også arrangert både Coop fotballskole i sommer og Elkem høstcamp i høstferien, der unger fra hele kommunen deltok. For nettopp den aktivitetsgleden vi opplever på disse arrangementene bygger FELLESSKAP. Det skal være plass til alle og vi skal se alle. Her må vi fortsette å bygge.

Vi er ambisiøse og gjennom systematisk arbeid og engasjement, så vil vi hele tiden søke nye måter å utvikle oss – i takt med egne ambisjoner. Det gjør at alle innspill er viktige og gode. Vi vil dele – og har blant annet allerede lovet at vår kompetanse skal komme damefotballsatsingen til gode. Målet er også at vi har en felles sportsplan i alle klubber i byen. Vi må dele kunnskap og utveksle erfaringer på tvers av klubbene. KVALITETEN på det vi leverer skal være på et høyt nivå.

Spørsmålet vi internt har stilt oss i høst er om verdiene etterleves i hverdagen hos alle våre medlemmer og sympatisører? Hva må vi som klubb gjøre av arbeid for at det skjer? At verdiene våre er rettesnorer for hvordan vi – alle som identifiserer seg som Rana FK`er - fremstår og oppleves på og utenfor banen. Bærer du havmann-logoen på brystet, ja da kreves det et minimum av standarder som gjenspeiles i klubbens verdier. Dette gjelder spillere, foreldre, trenere, ledere og supportere. Det må være en ensforent holdning om at verdiene skal etterleves og der kan vi bli skarpere. I 2023 skal vi ha en stort fokus på hvordan vi lever våre verdier, internt og eksternt.

Vi er på vei mot noe. Det første året, Jimmy, Olav og jeg, har jobbet sammen har vært hektisk og utrolig morsomt. Vi har gledet oss til å gå på jobb hver eneste dag. Nå starter det viktige arbeidet der verdier, holdninger og veien mot toppfotballkultur blir satt fokus på. I tillegg til å selge inn at dette må være hele Ranas prosjekt.

#Fremoverilag