Nå har Helgelandssykehuset fått det formelle oppdraget fra Helse Nord om å gå i gang med konseptfasen