Forrige uke fortalte Rana Blad at daglig leder i GNU AS, Leif Sagen, nå sitter klar med visjonen i hendene, nemlig planen for utformingen av et nytt bydelssentrumet på Gruben.

Her kan du lese mer om planene for et nytt bydelssentrum på Gruben:

Onsdag varslet Norconsult på vegne av GNU AS oppstart av planarbeidet, på Rana kommune sine nettsider.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse med forretninger, spisesteder, tjenesteyting på bakkeplan med boliger i etasjene over, skriver kommunen.

– Bebyggelsen er tenkt med tre til syv etasjer og parkeringskjeller. Det er planlagt for cirka 400 nye boenheter i ulike størrelser. Det skal også etableres fellesarealer med torg, park og leke-/uteoppholdsarealer, opplyser kommunen.

Utløser ikke krav om konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Siden planen samsvarer med gjeldende områderegulering, har forslagsstiller sammen med Rana kommune vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2, opplyser Rana kommune.

Dersom du har innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet, må du sende dem innen 13. april 2022 til Norconsult.

Det blir også lagt opp til et informasjonsmøte på Gruben barneskole i april 2022, på dette møtet kan du komme med spørsmål og innspill direkte til prosjektet og til plankonsulent.