Vokterveien hageavfallsmottak er åpnet for sesongen og portene står åpne hele døgnet. Ordningen er gratis for private husholdninger.

Ved hageavfallsmottakene kan du levere gress, mose, løv, kvister, greiner, busker. Du kan også levere trær og kvist med diameter opptil 5 cm. Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres.

HAF minner om at du aldri må levere stein, grus eller jordmasser på hageavfallsmottaket! Dette leveres eventuelt som dekkmasse til Røssvollhei avfallsmottak.

Husholdninger kan få gratis kompostflis eller strø.

– Mottaket står i sesongen åpent hele døgnet, men hageavfallsmottaket er nå kameraovervåket, og vi ber om at gjeldende retningslinjer overholdes og at det kun leveres hageavfall som beskrevet, skriver HAF på sin hjemmeside.

Det er også satt ut egen container for fremmed arter som Rynkerose, Tromsøpalme, Hagelupin, Kjempespringfrø og Parkslirekne og en rekke andre arter.