Sammen, framover

Helseminister Bent Høie har kommet med sin beslutning angående sykehusstrukturen på Helgeland. Vi har lagt bak oss en sju år lang prosess. Demokratiet har virket gjennom flere forvaltningsnivåer og fellesskapet har landet på en løsning som Helgelandssykehuset nå har fått i oppgave å realisere og forvalte. Det er en oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på. Sammen skal vi skape morgendagens spesialisthelsetjeneste for befolkningen på Helgeland – en likeverdig, trygg helsetjeneste basert på våre verdier: kvalitet, trygghet og respekt.

Vargtimen har vart lenge på Helgeland - nattetimen der vi ikke klarer å skille hund fra ulv. Sykehusprosessen har tæret på kreftene både internt i vår organisasjon og i våre omgivelser. Den offentlige debatten har vært hard og til tider ufin, og den har rammet enkeltmennesker. Nå er beslutningen tatt. La oss våkne, riste natta av oss og møte dagen. I fellesskap.

Verdiene våre skal prege måten Helgelandssykehuset møter pasienter og pårørende på, gjennom hele pasientforløpet. De skal også være ei ledestjerne i vårt arbeid med å utvikle enda bedre helsetjenester. Verdiene kan være noe å navigere etter også i et større perspektiv – i måten vi på Helgeland møter hverandre, måten vi snakker med og om hverandre på. La oss som er ledere og politikere på Helgeland vise lederskap gjennom respekt til den beslutninga som er tatt, og la oss mobilisere alle positive krefter som finnes.

Nå må vi alle på Helgeland dra i samme retning, og prøve å legge historien bak oss. Det skylder vi pasienter, pårørende, innbyggerne – og hele Helgeland.


Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. dir. Helgelandssykehuset