Den nye studiestedsstrukturen for Nord universitet angir en klassifisering av sine utdanningssted fra «Campus», som det gjeveste, til «Studiested» til «Utdanningssteder». Nå ligger vårt Campus an til å bli degradert ned til Studiested i følge den nye studiestedsstrukturen. Det er ikke det vi har i dag, vi har mye mer å by på og jeg mener at vi nå sammen må strekke oss mot å bli et Campus etter de nye kriteriene. 

Hva mangler vi nå?

En betydelig innsats fra Rana kommune som vertskommune, gjorde at åpningen av Campus Helgeland med kunnskapsminister Kristin Halvorsen i 2013, ble en realitet. Ikke bare har kommunen bidratt til bygg og sentral lokalisering med et samlet lokal-, fylkes- og universitetsbibliotek, men også vært en sterk medspiller til at vi fikk forskningsstipendiater mm på plass. Den siste byggeklossen var at kommunen avga gratis tomt som det nå pågår bygging av 59 studentboliger på.

Likevel er ikke dette nok til å tilfredsstille kravet til en Campus og derfor blir en viktig jobb å avdekke hva «gapet» er - for det må fylles.

Jeg mener at vi har et meget godt utgangspunkt når vi sammenligner kriteriene:

«Campus»:

En «campus» kan beskrives som et studiested for tilstedeværende heltidsstudenter. På campus er det en gjenkjennbar universitetskultur med robuste fagmiljøer innen forskning og utdanning, og med flere fakultet representert. Som hovedregel skal fagmiljøene som bidrar til ph.d.-ene være lokalisert til campusene. En campus kjennetegnes også ved at det er lagt til rette med universitetsbibliotek og andre vesentlige administrative støttefunksjoner for ansatte og studenter. På en campus vil Studentsamskipnaden tilby ulike studentvelferdstilbud som studenthybler, rådgivningstjeneste og kantine.

«Studiesteder»:

Med studiested menes en lokasjon (utenfor campus) for tilstedeværende heltidsstudenter, hvor ett eller flere fagmiljøer er lokalisert av særlige grunner. Fulltids studietilbud på bachelor- og masternivå skal i hovedsak bare tilbys i tilknytning til fagmiljøene på campus og studiesteder. Et studiested vil ha nødvendige støttefunksjoner for faglige ansatte og for studentenes faglige arbeid. Utbyggingen av støttefunksjoner og velferdsordninger for studentene vil være avhengig av om campus er innenfor samme bo- og arbeidsmarked.

Hva må vi gjøre?

I oppkjøringa til Campus Helgeland og tida etter, så har godt samarbeid mellom mange parter ført til at vi har fått på plass en del av det som kreves for de nye kriteriene. Dette må intensiveres og kommunen med Norges grønne industrihovedstad må påregne å legge mer i potten for å bidra til at flere parter går inn. Vi må få en gap-analyse raskt og deretter starte jobben. 

For noen år siden ble det snakket om å redusere antallet vennskapsbyer Rana har. Jeg synes ikke vi skal vrake noen venner, men jeg tenker at tiden kan tvert i mot være inne for å stifte bekjentskap med flere nye vennskapsbyer for strategisk samarbeid. Dette kan bidra til å styrke politisk samarbeid og bedriftssamarbeid som gagner det forskningsmiljøet som vi må få bygd opp i byen vår, knyttet til teknologi og grønn industriell utvikling. Vi trenger en «high tech-venn» som virkelig kan inspirere oss til å bli en langt bedre utgave av oss selv.

Så, hva mangler vi, hva koster det og hvilke nyttige venner bør Mo i Rana skaffe seg?

Hilde Rønningsen

Ordførerkandidat 

Rana SV