[NT24/Nidaros]: Dette basert på NT24.no/Nidaros sine Posten-avsløringer og det påfølgende engasjementet fra Amedia-lesere over hele landet.

– Det er viktig at folk i Norge har tillit til at posten blir levert raskt og effektivt i hele Norge, understreker seksjonssjef Øyvind Halvorsen i Nkom.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ansvar for å føre tilsyn med at Posten Norge AS som leveringspliktig tilbyder overholder postregelverket, og ser det nå som nødvendig å be Posten om mer informasjon.

— Vi har forståelse for frustrasjonen postkunder i distriktene har knyttet til sen postgang. Vi merker oss også alle henvendelsene dere har mottatt og mediesakene dere har. Vi ser derfor behov for å be Posten om en ytterligere redegjørelse om måling av fremsendingstider, herunder i distriktene. Saken vil bli fulgt opp fra vår side, sier Øyvind Halvorsen som er seksjonssjef i Nkom til NT24/Nidaros.

Vi testet Posten med airtags: Se de elleville reiserutene

Avisen har hatt seks større artikler i en serie om postgangen den siste måneden. Vi har også sjekket posten ved hjelp av sporingsaktiverte airtags som viser at framsendingstiden for brev og brevpakker utenfor Østlandsområdet ikke er i tråd med konsesjonskravene.

Posten sier tre dager – leserne sier noe helt annet: Røkelaksen fra Trøndelag brukte 24 dager til Tønsberg

Sakene har både handlet om treg postgang i distriktene og om endringen av logistikken som tilsier at all post nå må via Lørenskog. Flere sykehus har uttalt at de opplever brev til pasientene kommer for seint ved innkallinger av timer. Posten-gravingen til NT24.no/Nidaros har fått økonomisk støtte fra Amedias gravefond. Og Amedia-aviser over hele landet har brukt artiklene, og høstet stort engasjement fra lesere.

Posten-krøll for sykehus over store deler av landet: Pasienter opplever å ikke få timeinnkallingen før timen har vært

Posten sitt tilsvar har vært at de leverer i henhold til konsesjonskrav, som er at 85 prosent av all brevpost skal være framme innen tre dager og 97 prosent skal være framme innen fem dager.

Men Posten måler poststrømmen for landet som helhet, gjennom et tysk selskap Quotas GmbH basert på opplysninger Posten Norge selv gir selskapet. De største poststrømmene skjer på Østlandet, og er de i rute, så vil Posten Norge i stor grad innfri konsesjonen uansett om postgangen i distriktet bruker mye lengre tid.

Nå vil Nkom vurdere om det bør stilles ytterligere krav til kvalitet som sikrer at også postgangen utenfor Østlandsområdet får samme samme leveringstid og kvalitet på tjenestene.

Slik sjekker Posten seg selv – og kan rapportere til Staten at postgangen i Norge går knirkefritt

– Kravene til leveringstider gjelder som et gjennomsnitt for hele landet. Rapportene fra 2022 viser at Posten Norge overholdt konsesjonskravene under hele året. Imidlertid skal Nkom vurdere om det bør stilles ytterligere krav til hvordan målingene skal utføres for å sikre at leveringstidene overholdes i alle deler av landet, sier Halvorsen.

Posten rapporterer kvartalsvis til Nkom. Og Posten Norge vedlegger kvartalsvis et brev fra Quotas GmbH som bekrefter måleresultatene for brevpost innenlands, og som også viser feilmarginen for de enkelte resultatene. Kvalitetskravet gjelder per i dag som gjennomsnitt for hele landet per kvartal, hvor prosentvist antall av sendingene skal være framme innen fastsatte tider i henhold til konsesjonen.

Nå reagerer politikere på postgangen: – Et mye dystrere og alvorlig bilde enn jeg var klar over

Det er dette Nkom nå vil se nærmere på.

Trass i stort engasjement fra lesere i Amedia om postgangen, så har det vært få klager til Nkom.

– Vi har ikke mottatt mange klager på leveringstider, men det er viktig at folk i Norge har tillit til at posten blir levert raskt og effektivt i hele Norge, understreker Halvorsen.

All post i Norge skal innom denne terminalen i Oslo først: – Det er nesten umulig å forklare for folk

I henhold til konsesjonsvilkårene skal Posten Norge levere 85 prosent av pakker opptil 20 kg, innen 4 dager etter innlevering, mens 97 prosent skal være fremme innen 6 dager. 85 prosent av innenlandsk brevpost inntil 2 kg skal være fremme innen 3 dager etter innlevering, mens 97 prosent skal være fremme etter 5 dager.