– Når båtanløpene må bestilles på forhånd har det konsekvenser for velferden

Når faste anløp sløyfes langs Nordlandskysten vil tilbudet bli dårligere for turister og bosatte i øyene.