Når verdien på kun en aksjepost i Helgeland Invests portefølje nå er verdt 115 millioner kroner mer enn i høst, må det være lov å spørre om prisen var rett

Slik ser Tanken Arkitektur for seg utformingen på fabrikken Freyr skal bygge inne i Mo Industripark. Tegning: Tanken Arkitektur AS

Slik ser Tanken Arkitektur for seg utformingen på fabrikken Freyr skal bygge inne i Mo Industripark. Tegning: Tanken Arkitektur AS

Det er sikkert flere enn Bjørn Rune Gjelsten som legger merke til «denne hyggelige verdiutviklingen». Den kan umulig ha gått Helgeland Sparebank hus forbi, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Aksjeposten som Rana kommune i mai kjøpte i Freyr for ti millioner kroner, er i dag verdt 68 millioner kroner. Det må med forsiktighet kunne sies å være ei brukbar verdistigning.

Dette er ordfører Geir Waage (A) selvsagt fornøyd med. Det betyr imidlertid ikke at Rana kommune, som er den sjette største aksjonæren i Freyr, har noen planer om å selge seg ut.

Da kommune valgte å bruke ti millioner for å gå inn i selskapet, var det blant annet med tanke på at et videre finansieringsløp for Freyr skulle lykkes. Å bruke næringsfondet for å legge til rette for Freyr-etableringa, særlig i den skalaen som nå avtegner seg, viser seg så langt å være fornuftig.

Vi gikk inn med risikokapital på et tidlig tidspunkt, og det ser vi var riktig både som vertskommune og utviklingsaktør, sier ordføreren.

Han peker helt riktig på at mange har kommet etter kommunen og har ønsket å kjøpe aksjer. Det viser at mange har tro på etableringa av en stor battericellefabrikk i Rana.

Det hadde også Helgeland Invest (HI) tro på. Like etter at Rana kommune gikk inn med ti millioner kroner i Freyr, gikk HI inn med adskillig mer. I juni kjøpte selskapet Freyr-aksjer for 25 millioner kroner, og ble på den måten fjerde største eier i Freyr.

I likhet med Rana kommune, har også HIs Freyr-aksjer hatt ei enorm verdistigning. Disse er i dag verdt 170 millioner kroner mer enn da de ble kjøpt i juni. De er også verdt 115 millioner kroner mer enn da Helgeland Sparebank (HSB) i høst valgte å selge sin aksjepost i Helgeland Invest til Gjelsten Invest.

– Freyr var ingen trigger for transaksjonen, men jeg har lagt merke til den hyggelige verdiutviklingen, sier Bjørn Rune Gjelsten til Finansavisen.

Det er sikkert flere enn Gjelsten som legger merke til «denne hyggelige verdiutviklingen». Den kan umulig ha gått Helgeland Sparebank hus forbi.

Da det ble kjent at Helgeland Sparebank hadde solgt sin andel i Helgeland Invest, var flere næringslivsledere på banen og kritiserte salget. Blant andre Momek-eier Wiggo Dahlmo og Bjørn Glistrup, tidligere hotelldirektør og næringssjef i Nesna kommune.

Glistrup har helt siden oppstarten i 1985 har vært aksjonær i HI, og han mente HSB solgte HI altfor billig.

– Gjelsten må le godt. Han har fått minimum 50 prosent rabatt, sa Glistrup til oss.

Da kritiske røster ble hevet mot Helgeland Sparebanks salg av Helgeland Invest, gikk administrerende direktør Hanne Nordgaard ut og forsikret at hun og HSB vet mer enn de fleste om hva som skal til for å lykkes med bedriftsetableringer.

– Banken har solgt for den prisen banken mener er den rette prisen å selge til, var beskjeden fra Nordgaard og HSB.

Når verdien på kun en aksjepost i Helgeland Invests portefølje, bare måneder etter salget, er verdt 115 millioner kroner mer enn på salgstidspunktet, må det være lov å spørre om prisen var rett.

Det er vel grunn til å tro at selv en holden mann som Gjelsten, vil bli i godt humør av ei verdiutvikling på 115 millioner kroner i løpet av noen måneder. Det spørs om administrerende direktør Hanne Nordgaard i HSB synes det er like morsomt, om hun fortsatt vil hevde at prisen var riktig og at HSB vet mer enn de fleste om hva som skal til for å lykkes. Det kan i alle fall se ut som at banken ikke har lykkes i å få med seg en så stor gevinst som mulig gjennom salget av HI.

Det som uansett er hyggelig er verdistigninga på Freyr, og mulighetene dette gir for at planene om en battericellefabrikk i Rana blir realisert.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken