Ranas utvikling og noen politiske utfordringer

Rana går spennende tider i møte. Byen skal få ny flyplass og forhåpentlig nytt sykehus. Industrien er i utvikling mot en grønnere fremtid. Det planlegges en gigantisk batterifabrikk i Rana som vil være en del av det grønne skiftet. Dette vil gi mange arbeidsplasser og øke innbyggertallet i kommunen. Ranas befolkning ser derfor optimistisk på fremtida.

Boliger, infrastruktur og skolestruktur


Med alt som forhåpentligvis skal skje her i tiden framover har vi også en del utfordringer som vi må hanskes med. Ranas befolkning vil kanskje øke med rundt ti tusen mennesker. Dette krever mange nye boliger og mye ny infrastruktur. I en slik utvikling må vi ta med hele kommunen. Alle tettstedene rundt om i kommunen må også involveres. Vi må tenke nytt igjen om skolestruktur i lys av utviklingen som står foran oss. Dette krever at politikerne setter seg ned og ser framover og samarbeider om utfordringene, ut fra det ståsted vi har i dag.

Miljøutfordringer i Rana

 
En annen stor utfordring er klima og miljø. Fordi vi er en industriby har kommunen, ifølge miljødirektoratet, landets tredje største klimautslipp nest etter Oslo og Bergen. Utslippene er fortsatt stigende. Vi har en byluft som er tidvis helseskadelig og vi har utslipp til fjorden som gjør at områder er skadelig for sjødyr og badende.

Miljøpolitikk


Vi ser og hører om konsekvensene hver dag. Klima og miljø er ikke lengre for spesielt interesserte. Vi må inn med mer miljøtenkning i politikken. Rana kommune har i dag vage og uforpliktende formuleringer om klima og miljø, uten klare målbare mål. Vi må lage klimabudsjett å styre etter. Co2 utslippene må ned med minst 50% fram mot 2030. Ambisjonsnivået må i tillegg høynes etter hvert som teknologien utvikles. Industrien og politikerne må utfordre hverandre.


Når vi planlegger utviklingen fremover, skal hensynet til klima og miljø være med i alle spørsmål og prosesser. Det må settes mye strengere miljøkrav til alle tjenester som kommunen etterspør. Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor. Det vi gjør i den enkelte kommune vil ha innvirkning på nasjonalt plan. Det gjennomsnittlige karbonavtrykket for oss nordmenn ligger mellom 10 og 15% høyere enn europagjennomsnittet. Vi må ta vår jobb.
Teknologien finnes, men politikken mangler.

Hilsen Olav Nyjordet

Ordførerkandidat for MDG Rana