(Siste)

– Jeg ønsker å støtte opp under det lokale og regionale engasjementet knytta til parker som utviklingsmodell, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Etter fjorårets søkerunde, hvor 16 lokale og regionale parkprosjekt til sammen fikk 9,4 millioner kroner, uttalte statsråden at den store interessen for programmet og de mange gode søknadene viser at dette er en framtidsrettet måte å drive bygdeutvikling på.

I årets pott ligger det altså 10 millioner kroner. I utlysingsteksten legges det vekt på prosjekt som legger til rette for å utvikle lokale næringsbetingelser, som reiseliv, kulturopplevelser, naturopplevelser og på å utvikle identitet og merkevare

Målet er at programmet skal øke verdiskapingen og næringsutviklingen i avgrensa landskaps- og identitetsområder i Norge med særskilte natur- og kulturverdier. Formålet er å fremme helhetlig steds- og næringsutvikling, samt levende lokalsamfunn i bygder med slike verdier.

– Styrken til de lokale og regionale parkene er at de springer ut av lokale initiativ om langsiktig og bredt samarbeid på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor,. Det liker jeg veldig godt, sier Navarsete.

I fjor dro Telemarkskanalen regionalpark av med den største enkeltsummen i programmet. Prosjektet fikk 1,9 millioner kroner til verdiskaping basert på særpregede natur- og kulturressurser i kanallandskapet. Grue kommune fikk det nest største beløpet, en million kroner til produktutvikling i park. Og Valdres Natur- og Kulturpark fikk 918.000 kroner. Totalt ble det delt ut 9,4 millioner kroner i slike midler tett opp til jul i fjor.

– Norske natur- og kulturverdier er viktige ressurser og et fellesgode som vi både må utnytte og ta vare på, mener Sp-statsråden.

Hun mener at lokal mobilisering av frivillig sektor, sammen med en forpliktende deltakelse fra myndighetene og lokalt næringsliv kan skape en god modell for ivaretakelse og videreutvikling av slike verdier.

– Ved å se til flere europeiske land kan lokale og regionale parker bidra til å styrke samarbeidet mellom aktørene om en mer helhetlig planlegging og utvikling av slike områder, mener Navarsete. (ANB)