Celsa-direktør Carles: – Vi er glade for at fylkeskommunen tar inn miljø som et viktig kriterium i forbindelse med sine innkjøp