Første skipslast med stålrør til Wasco coatings fra Malaysia ankom Mo i Rana fredag kveld.

- Fredag kveld er Grieg Star´s skip “Star Harmonia” planlagt å ankomme Bulk Terminalen i Mo i Rana med ca. 4500 stålrør med 36 tommer i diameter. “Star Harmonia” har en lengde på 198 meter og bredde på 31 meter og vil ligge dypt i sjøen med den tunge lasten. På bulkterminalen vil deler av lasten derfor overføres til mindre skip. Dette for å redusere skipets dybde før det selv kan legge til på Rana Industriterminal, meldte Wasco Coating og Rana industriterminal i en pressemelding før ankomst.

Lossingen på Rana Industriterminal vil foregå døgnkontinuerlig og starter tidlig lørdag morgen. Ifølge planen tar det åtte timer før lasten er losset. Neste skip med stålrør er ventet i mai, og det vil komme en skipslast i måneden fra Kuantan, Malaysia.

Rørene vil bli plassert i det nyetablerte lagerområdet ved Rana Industriterminal. Når produksjonen starter opp i slutten av april, fraktes rørene inn i produksjonsbygningen før det legges på en kappe med betong. Deretter vil rørene bli fraktet opp til Mo Industripark hvor de vil bli mellomlagret før de igjen skal skipes ut fra Rana Industriterminal.

- Vi ser vi frem til den første røroperasjonen og håper etableringen blir en langsiktig suksess, står det i en pressemeldingen.