Fra Rana til Helgeland

Artikkelen er over 9 år gammel

Kunnskapsparken i Rana skifter navn for å favne hele Helgeland.

DEL

Kunnskapsparken i Rana skifter navn til Kunnskapsparken Helgeland.

Dette ble vedtatt på generalforsamling 19. juni 2009. Endringen av navn gjøres for å vise at selskapet har utvidet sitt markedsområde de siste årene og ut fra forventninger fra eiere og samarbeidspartnere om at de skal være et verktøy for hele Helgeland.

– Det siste halvåret har vi inngått formelle samarbeidsavtaler med både Sentrum Næringshage i Mosjøen og Sandnessjøen og Torgar Næringshage i Brønnøysund, der vi har som mål å sammen jobbe for kompetanseutvikling på Helgeland. I tillegg skal vi styrke hverandre som møteplass for innovasjon og kompetanseutvikling.

Helgeland er en av de regionene i landet som har lavest utdanningsnivå. Samtidig er vi en av de regionene som har størst fraflytting. Økt fokus på kompetanse er viktig for å styrke Helgelands attraktivitet som bosted og arbeidssted. Partene er enige om at vi har mye å vinne på å samarbeide tettere framover. Vi samarbeider allerede i dag om flere prosjekter innenfor utdanning, stedsutvikling, FoU og reiseliv. Vi er den eneste kunnskapsparken på Helgeland, og det er derfor naturlig å bruke Helgelandsbegrepet for å vise at vi jobber for hele regionen, står det i en pressemelding fra Elise Husum i Kunnskapsparken Helgeland.

Artikkeltags