Nei til vindmøller

Regjeringen har satt et endelig punktum for planene om vindkraftverk i Solværøyene. Foto: Klaus Solbakken

Regjeringen har satt et endelig punktum for planene om vindkraftverk i Solværøyene. Foto: Klaus Solbakken

Artikkelen er over 4 år gammel

Regjeringen har sagt endelig nei til vindkraftplanene på Sleneset.

DEL

Regjeringen har besluttet at Nord-Norsk Vindkraft ikke får bygge vindmøllepark på Sleneset. Dette stadfester regjeringen ved å avvise selskapets klage på NVEs avslag om konsesjon for Sleneset Vindkraftverk.

- Klagen tas ikke til følge. NVEs vedtak av 26. september 2011 om avslag på konsesjonssøknad for Sleneset Vindkraftverk stadfestes. Departementets vedtak i klagesaken kan ikke påklages, skriver olje- og energidepartementets ekspedisjonssjef Håkon Høisveen og Trond Ulven Ingvladsen, avdelingsdirektør, i vedtaket.

Dermed er det nå satt et endelig punktum for planene om en vindkraftpark i Lurøy kommune, nesten ni år etter at Nord-Norsk Vindkraft søkte om konsesjon for bygging og drift av Sleneset vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Denne søknaden ble levert den 14. november 2005.

I begrunnelsen for sitt vedtak viser departementet til at de positive effektene ved en utbygging av fornybar energi, ikke kan kompensere for negative effektene et slikt vindkraftverk vil medføre i form av naturinngrep. I denne sammenhengen nevnes hubro spesielt.

For Lurøy kommune var det utsikter til betydelige eiendomsskattinntekter, og noen nye arbeidsplasser speiselt i Sleneset krets, som førte til at man gikk inn for Nord-Norsk Vindkrafts planer om å bygge en vindmøllepark med inntil 75 vindmøller og en årsproduksjon på omlag 675 GWh. Lurøy-ordfører Bjørnar Skjæran er meget skuffet over vedtaket.

- Dette vedtaket viser at regjeringen ikke ønsker å bidra til utvikling i distriktene, og at regjeringen i denne saken ikke har vektlagt beslutninger fattet i lokaldemokratiet. Sleneset Vindkraftverk er kanskje det vindkraftprosjektet i Norge som har hatt størst lokalpolitisk oppslutning. Sleneset lokalutvalg, Lurøy kommunestyre, Indre Helgeland regionråd, Helgeland regionråd, samt Nordland fylkesråd og fylkesting har alle anbefalt at prosjektet gis konsesjon. Dette ser ikke ut til å ha gjort nevneverdig inntrykk på regjeringen, sier Skjæran.

Lurøy-ordføreren reagerer også på Lurøy kommune har ikke mottatt informasjon fra departementet, før beslutningen ble persentert for dem i dag, tirsdag 18. mars. Departementets vedtak ble fattet og sendt ut til Nord-Norsk Vindkraft og NVE fredag den 14. mars.

- Dette synes jeg er merkelig. Jeg har opplevd dialogen med politisk ledelse i departementet som god, og har oppfattet at invitasjonen om å besøke Sleneset ble godt mottatt. Jeg er derfor forundret over at Lurøy kommune ikke engang har status som kopimottaker på departementets brev, som er sendt både Nord-Norsk Vindkraft og NVE, sier Skjæran, som mener at avslaget for Sleneset føyer seg inn i en rekke av beslutninger som er negative for Nord-Norge.

- Nei til konsekvensutredning av områder utenfor Nordland, kutt i regionale utviklingsmidler, kutt i kommuneøkonomien og økte strømutgifter i distriktskommuner og økt arbeidsgiveravgift i nord viser i sum at regjeringen svekker mulighetene i Distrikts-Norge. Det er påfallende at så mange beslutninger rammer Nordland, sier en skuffet Skjæran.

* Les mer om denne saken i morgendagens Rana Blad.

Artikkeltags