Celsa er et viktig medlem i NHO og det er riktig at NHO og Norsk Industri drev et aktivt lobbyarbeid både i Oslo og Brussel på vegne av norske stålprodusenter for å sikre unntak

Tore Myhre, avdelingsdirektør i NHO, mener vi kan takke EØS-avtalen for at Celsa kan ansette nye folk.

DEL

LeserbrevFør jul leste vi en gladsak i Rana Blad om at Celsa Armeringsstål nå kan ansette flere. Bedriften går godt fordi Norge ble unntatt fra EUs beskyttelsestiltak på stål som ble innført som et svar på Trumps tollkrig. Det var EØS-avtalen som reddet oss. Men Lars Nielsen mener i et leserinnlegg 4. januar at vi ikke kan takke EØS. Han mener at avtalen ikke verner mot straffetiltak fra EU og at det er grunnen til at NHO måtte drive lobbyvirksomhet for å unngå å bli rammet.

Celsa er et viktig medlem i NHO og det er riktig at NHO og Norsk Industri drev et aktivt lobbyarbeid både i Oslo og Brussel på vegne av norske stålprodusenter for å sikre unntak. Dette var viktig fordi det vil alltid være et element av politikk i tolkningen av internasjonale avtaler. EØS-avtalen er klar på at det er forbudt å innføre handelshindrende tiltak. Men forpliktelser kan tolkes på ulike måter og blir ikke alltid etterlevd. I 2002 fikk vi for eksempel ikke unntak da EU innførte en tilsvarende ståltoll. Det var derfor viktig for oss å minne Kommisjonen om forpliktelsene som ligger i EØS-avtalen om ikke å innføre denne type handelsbarrierer.

Siden 2002 har EØS-avtalen modnet og vårt økonomiske og politiske forhold er blitt tettere. Det gjorde at vi ble unntatt denne gangen. I EUs begrunnelse går det klart frem at EØS reddet oss: "Gitt de tette økonomiske forbindelsene mellom EU og EØS-landene har de blitt unntatt fra tiltakene". Det er helt klart at uten EØS-avtalen ville vi aldri fått fritaket. Det var bare EØS-landene som ble unntatt. Sveits, som kun har frihandelsavtale, ble ikke unntatt.

Tore Myhre, avdelingsdirektør i NHO

Artikkeltags