Erna trekker fram storflyplassen på Mo som viktig for Nordland