Nytt, gratis tilbud til dem som går rundt med en god idé: – Man kan ofte være Steve Jobs hjemme, men så er man ikke det ute i markedet