Hvor høyt skal man kunne bygge i Mo sentrum? Det diskuteres etter at disse planene ble kjent