Gladbeskjed til nedleggingstruet butikk: - Vi er bare lykkelige nå