Halverte arbeidsstokken - Silje (24) er med på å snu skuta etter at Helgeland Betong tok grep for å sikre framtida

I fjor på denne tida var de 43 ansatte på Helgeland Betong. I dag er de 19. Snuoperasjonen har vært tøff og nødvendig, og gir nå ønska resultater.