I første omgang vil det bli lyst ut seks stillinger.

– Vi tar sikte på produksjonsstart i mai neste år, sier Dan Kristian Larssen i Atlantic Lumpus AS, som ønsker å ha på plass en tekniker raskt, som kan være med på oppbygging av anlegget.

Også en produksjonsleder må på plass relativt raskt.

Landanlegg

Larssen opplyser at prosjekteringen startet i mars, og denne uka ble det bestemt at anlegget etableres i lokalene til Sleneset Trelast AS på Sleneset.

Forsknings- og konsulentbedriften Akvaplan-Niva er engasjert til å forprosjektere anlegget som skal brukes. Forprosjektet startet i mai og skal være ferdig i slutten av juni.

Startproduksjonen er på 750.000 rognkjeks i året, men med mulighet til utvidelse til 2,5 millioner.

Lakselus er en av laksenæringens største utfordringer i dag, og bruk av rognkjeks som biologisk avlusing har vist seg å fungere godt.

– Atlantic Lumpus har fordelen med å være blant de første kommersielle oppdretterne av rognkjeks, og vil derfor sikre seg en god markedsposisjon, sier Dan Kristian Larssen.

Det er i dag elleve produsenter av rognkjeks i Norge, derav seks kommersielle anlegg i drift.

Lett å håndtere

I tillegg til salg av rognkjeks som rensefisk for lakselus, vil selskapet se på mulighetene for videre bearbeiding av rogn og fiskekjøtt av rognkjeks/rognkall i matproduksjon.

– Er rognkjeks vanskelig å oppdrette?

– Nei. Det skal være en av de letteste fiskene å håndtere og oppdrette, sier Larssen, som synes det er veldig spennende å få være med på produksjonen av en ny art fra begynnelsen.

Lokale eiere

Han føler seg godt mottatt i næringen, som ikke tviholder på sine hemmeligheter, men tvert imot deler erfaringer for å kunne bli best mulig.

Hvor store investeringer anlegget på Sleneset innebærer, er det for tidlig å si noe om.

– Det vil komme etter hvert, sier Dan Kristian Larssen.

Det er imidlertid klart at aksjeselskapet vil være forankret i lokalt eierskap og i oppdrettsindustrien. Oppdrettsindustriens eierskap vil bidra til å sikre leveranser av ferdig produkt, mens lokalt eierskap vil sikre langsiktig drift og engasjement til videre utvikling av selskapet.

– Eksterne investorer skal inn, og seint i august skal disse være på plass. Så hvis noen er interessert er det bare å ta kontakt, sier Dan Kristian Larssen i Atlantic Lumpus AS.