Stenger anlegg for farlig avfall

Miljødirektoratet stenger Sandnessjøen Gjenvinnings anlegg på Horvnes med umiddelbar virkning.

Miljødirektoratet stenger Sandnessjøen Gjenvinnings anlegg på Horvnes med umiddelbar virkning.

Artikkelen er over 6 år gammel

Miljødirektoratet pålegger umiddelbar stans ved Sandnessjøen Gjenvinning.

DEL

Miljødirektoratet har vedtatt at Sandnessjøen Gjenvinnings mottak og behandling av farlig avfall må stanse umiddelbart.

Miljødirektoratet varslet i slutten av september at bedriften risikerte å bli stanset, på grunn av mange og alvorlige brudd på tillatelsen. Bedriftens svar på dette varslet har ikke gitt Miljødirektoratet grunn til å tillate fortsatt drift, fordi det fortsatt gjenstår en rekke tiltak før selskapet kan drive lovlig. Det gjenstår store, tidkrevende og kostbare tiltak før driften ved Sandnessjøen Gjenvinning kommer innenfor lovlige rammer. I mellomtiden foreligger det en vedvarende fare for forurensning, konstaterer direktoratet.

– Vi ser svært alvorlig på de forholdene som er avdekket ved Sandnessjøen Gjenvinning. Det er en vedvarende fare for forurensning, og vi ser oss nødt til å stanse driften umiddelbart. Vi ser blant annet at den renseteknologien bedriften har valgt, etter alt å dømme ikke vil være i stand til å innfri kravene i bedriftens tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Lukter gass og kjemikalier

Miljødirektoratets inspeksjoner har blant annet avdekket for høye utslipp av organisk stoff til sjø. Utslippskontrollen ved anlegget er så mangelfull at det også kan ha vært ulovlige utslipp av olje og kjemikalier til sjø, uten at bedriften har oppdaget det. Også lagringen av farlig avfall ved anlegget er ansett som uforsvarlig.

Etter at Miljødirektoratets varsel om stans ble kjent, har Alstahaug kommune tatt kontakt. Kommunen er bekymret fordi prosessavløpet som går inn på det kommunale nettet lukter av kjemikalier og gass, og har derfor gitt Sandnessjøen Gjenvinning beskjed om at de ikke lenger ønsker å ta imot dette prosessavløpet. Miljødirektoratet har også mottatt en bekymringsmelding fra naboer til Sandnessjøen Gjenvinning og Helgelandbase.

- Utslippene fra bedriften har etter alt å dømme ikke vært så store at det har oppstått vesentlige miljøskader i fjorden ved Sandnessjøen, men driften skaper en vedvarende fare for forurensning av grunn og har en ulovlig forurensing til sjø. Miljødirektoratet kan ikke akseptere at bedriften drives med denne risikoen, skriver direktoratet på sin hjemmeside.

Sjelden reaksjon

Sandnessjøen Gjenvinning behandler i dag både borekaks og slopvann. Dersom det dokumenteres at rensingen av kaksavfallet kan gjøres innenfor lovlige rammer, det vil si at alle avvik med betydning for denne behandlingen er lukket, kan bedriften starte denne delen av anlegget igjen før resten av problemene er løst. Tiltakene må verifiseres av Miljødirektoratet før virksomheten kan starte igjen. Før driften ved hele anlegget skal kunne starte opp igjen, må Sandnessjøen Gjenvinning dokumentere at samtlige avvik er rettet. Anlegget må tilføres tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å kunne drive i tråd med regelverket.

– Det er ikke ofte vi tyr til så strenge reaksjoner som å stanse en bedrift. Men så er det heller ikke ofte vi oppdager så mange og gjentatte alvorlige brudd på tillatelsene våre. I dette tilfellet ble vi derfor nødt å reagere strengt, sier Ellen Hambro.

Sandnessjøen Gjenvinning eies av Sola-baserte Oiltools AS. Selskapet overtok mottaksanlegget for farlig avfall på Horvnes i 2012, etter Norsk Gjenvinning Offshore AS. Da varselet om stenging ble gitt for noen uker siden, sa daglig leder Roald Moi at man ville gjøre det man kunne for å unngå stenging. Han understreket imidlertid at anlegget man overtok i fjor, var svært nedslitt.

Artikkeltags