Styringsgruppen legger frem den årlige rapporten på Sinus 08.00. Vi sender det hele direkte