11. januar stilte Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn spørsmål i leserbrevs form til styrene ihhv Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS) og Bodø Lufthavnutvikling AS (BLU) om styrene har godkjent at administrerende direktør, Elnar Remi Holmen har påtatt seg styreverv i Polarsirkelen Lufthavnutvikling, «som helt klart vil konkurrere med utviklingen av Bodø lufthavn og realisering av prosjektet» «Ny By-Ny flyplass».

Svaret på første del i spørsmålet fra støtteforeningen er et klart «Ja». BRUS og BLU støtter at administrerende direktør deltar i styret til Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS. Styrene har sågar gjort et eget formelt styrevedtak, at vi helhjertet støtter opp om ny storflyplass i Mo i Rana og at både Ny By Ny Flyplass og PLU skal realiseres så raskt som mulig.

Men premisset i spørsmålet til Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn er feil når de prøver å sette prosjektene opp mot hverandre. Det er kjent for offentligheten at et enstemmig storting har gitt sin fulle støtte til en ny storflyplass på Mo i Rana. Det samme har alle partilederne gjort, senest ila 2020 og behandlingen av statsbudsjettet i desember. Den samme støtten er gjort vedrørende Ny By-Ny Flyplass. Begge prosjektene har dermed sin fulle støtte tverrpolitisk i storting og regjering. Dette er også noe nærings- og samfunnslivet i vår region støttet opp om, og vi vil gjøre alt vi kan for å snakke opp, og samarbeide for at prosjektene realiseres.

Vi tror på vekst og økt samarbeid i landsdelen. Fordi vi tror Nord-Norge står bedre rustet sammen. Derfor har BRUS aktivt tatt en lederrolle i å samarbeide tettere mellom kommuner og næringsliv i landsdelen. Før sommeren i 2020 etablerte vi et formalisert samarbeid mellom Bodø og Rana, med gode resultater. Vi vil oppfordre Mosjøen og Vefsn til å gjøre det samme. Utvikling på Helgeland, i Bodøregionen og i Nord-Norge vil gi langt bedre resultater med samarbeid og at vi snakker opp hverandre. Vi må samarbeide når vi kan, og konkurrere når vi må.

I BRUS og BLU jobber vi for økt regionalt samarbeid, for nærings- og samfunnsutvikling og å skape flere arbeidsplasser. «Det som er bra for min region, er bra for min bedrift» er vår visjon. For vi tror på at vi kan få til vekst i både investeringer og befolkningsutvikling i vår landsdel. Bodø er i vekst. Det samme er Mo i Rana. Vi jobber for å akselerere vekstambisjonene med å skape flere arbeidsplasser og få til økt verdiskaping. For at vi skal lykkes med dette trenger vi god infrastruktur, med effektive og moderne lufthavner. Bonusen i Bodø er at vi får utvikle et av landets mest unike byutviklingsprosjekt, mens i Rana får Helgeland en viktig og helt nødvendig storflyplass. Begge prosjektene vil bidra til ytterligere vekst. De lever godt side om side.

Tord Kolstad – Styreleder Bodøregionens Utviklingsselskap AS – BRUS

Morten Jakhelln – Styreleder Bodø Lufthavnutvikling AS – BLU

"BRUS-direktørens innsats for storflyplass i Rana"

Om BRUS:

BRUS, er et regionalt utviklingsselskap bestående om lag de 40 største og mellomstore private næringsselskapene i Bodøregionen. Selskapene omsatte for over 26 milliarder kroner i 2019, og sysselsetter nær 6000 ansatte. Selskapene bidro med over 1 milliard i skatt til fellesskapet direkte i tillegg til de solide bidragene over skatteseddelen på lønn og lokale- regionale skatter og avgifter. Bodøregionen strekker seg fra nye Hamarøy i Nord til Lurøy i sør, tradisjonelt Salten, og Nordre Helgeland. Bodø Lufthavnutvikling AS er et heleid datterselskap i BRUS som har som mål å utvikle Bodø lufthavn innen grønn luftfart, flyfrakt og realisering av Ny by-Ny Flyplass, samt etablere nye internasjonale direkteruter til og fra Bodø.